Έργα

Περιηγηθείτε στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν και δείτε κατασκευές με plexiglas και ακρυλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη μας. Στις παρακάτω φωτογραφίες υπάρχουν Επιγραφές, Σταντ, Καλύμματά, Έπιπλά, και διάφορα άλλα έργα μας. Περιηγηθείτε στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν.