ΒΡΑΒΕΙΑ "Η ΔΕΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ"

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

LOGO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

3D ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ PLEXIGLASS

Κατασκευή στήλων από ακρυλικό καθρέφτη plexiglass

Καλύμματα Μοντελισμού - Μακετών - Αθλητικών Αναμνηστικών